वै. सद्गुरू प.पू. बाबामहाराज सातारकर वैकुंठगमन सोहळा. 2६.१०.२०२३ - २७.१०.२०२३

सद्गुरू बाबा महाराज सातारकर वैकुंठगमन यात्रा

पसायदान

सद्गुरु.बाबा महाराज सातारकर यांना श्रद्धांजली - मा.मुख्मंत्री एकनाथ शिंदे

सद्गुरु.बाबा महाराज सातारकर यांना श्रद्धांजली - मा. उपमु्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस